முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

ஜூன் 22, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நடுநிலை

சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குவதற்கும் நடுநிலைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. நடுநிலை என்றொன்று இல்லை. அது போலித்தனமானது. சரிக்கும் பிழைக்கும் நடுவிலோ, கொஞ்சம் சரி, கொஞ்சம் பிழையாயினும் தெரிவின் அடிப்படையில் ஒரு பக்கமோ நிற்பது. இது நேர்மையான முறையில் விருப்புச் சார்ந்து ஒரு பக்கமாக நிற்கிறேன் என்று கூறாதவரை கண்டிக்கத்தக்கது. நடுநிலையாளர்கள் போன்ற பதங்கள் கண்டிக்கத்தக்கன. சமத்துவம் என்பது பக்கச்சார்பற்றது.இன,மத,மொழி, ஆதிக்க,வர்க்க, பால் நிலைகளைக் கடந்தது;இன்னும் மட்டறு க்கும் நிலைகளையும் கடந்தது.தனிப்பட்ட தீர்வோன்றிலோ குழுமம் சார்ந்த தீர்வொன்றிலோ, மக்கள் சார்ந்த தீர்வொன்றிலோ இது தொடர்ந்தும் பேணப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். மேலும், பிழையான ஒரு கருதுகோளிலிருந்து படிப்படியாக சரியான அனுமானத்தை அடைவதற்கான update க்கும், தமக்கென்றிருக்கும் அடிப்படைக் கருதுகோளை தனிப்பட்ட அரசியலுக்காக மாற்றிக் கொள்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. அவற்றை இங்காணுவதும் அவசியமானது. பொதுவெளியில் இது அவசியம் பேணப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். பிழையான கருத்தொன்றை ஒரு தரப்பிலிருந்து கண்ட

கருத்துமோதல்

"நாலு வீட்டில கலியாணம். நாய்க்கு அங்கிட்டும் ஓட்டம் இங்கிட்டும் ஓட்டம்" இந்த சொலவடை எனக்கேன் திடீரெண்டு ஞாபகம் வதீச்சு?அத விடுவம். ஆனா ரெண்டாவது சொலவடை ஞாபகம் வந்ததன் காரணம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அது இது தான். "கூரையில ஏறி கோழி பிடிக்கத் தெரியாதவன் வானத்தில ஏறி வைகுந்தத்துக்குப் போகப்போறானாம்" நாட்டில இருக்கிற வயசு போன ஆக்கள் பல பேர் ஆளால் சட்டாம் பிள்ளை வேஷம் போட்டுகொண்டு திரியிறாங்க. வயசு போய்ட்டுது எண்ட ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க சொல்லுறதை எல்லாம் நாங்க கேட்டுக் கொண்டும் சரியோ பிழையோ ஆமா போட்டுக் கொண்டிருக்கோணும் எண்டும் நினைக்கிறது தப்பு. தப்பு மட்டும் இல்லை இதுக்குப் பேர் தான் எகத்தாளம். பதிலுக்குப் பதில் கதைக்காத, நான் கேள்வி கேப்பன், நீ ஓமா,இல்லையா எண்டு மட்டும் தான் சொல்லோணும், பதில் கதைக்கக் கூடா, எதிர்த்துப் பேசக் கூடா....இதெல்லாம் காலங்காலமா கிழட்டுப் புத்தி சொல்லிச் சொல்லி வளர்த்துவிட்ட கதைகள்.   ஒருத்தர் கேவலமான முறையில ஒரு கேள்வியைக் கேட்டா, அதுக்கான பதிலும் கேவலமான முறையில தான் இருக்கும். கருத்துச் சொல்லேக்க மட்டும், சின்னாள் பெரியாள் எண

இணையப் பக்கச்சார்பு

சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குவதற்கும் நடுநிலைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. நடுநிலை என்றொன்று இல்லை. அது போலித்தனமானது. சரிக்கும் பிழைக்கும் நடுவிலோ, கொஞ்சம் சரி, கொஞ்சம் பிழையாயினும் தெரிவின் அடிப்படையில் ஒரு பக்கமோ நிற்பது. இது நேர்மையான முறையில் விருப்புச் சார்ந்து ஒரு பக்கமாக நிற்கிறேன் என்று கூறாதவரை கண்டிக்கத்தக்கது. நடுநிலையாளர்கள் போன்ற பதங்கள் கண்டிக்கத்தக்கன. சமத்துவம் என்பது பக்கச்சார்பற்றது.இன,மத,மொழி, ஆதிக்க,வர்க்க, பால் நிலைகளைக் கடந்தது;இன்னும் மட்டறுக்கும் நிலைகளையும் கடந்தது.தனிப்பட்ட தீர்வோன்றிலோ குழுமம் சார்ந்த தீர்வொன்றிலோ, மக்கள் சார்ந்த தீர்வொன்றிலோ இது தொடர்ந்தும் பேணப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். மேலும், பிழையான ஒரு கருதுகோளிலிருந்து படிப்படியாக சரியான அனுமானத்தை அடைவதற்கான update க்கும், தமக்கென்றிருக்கும் அடிப்படைக் கருதுகோளை தனிப்பட்ட அரசியலுக்காக மாற்றிக் கொள்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. அவற்றை இங்காணுவதும் அவசியமானது. பொதுவெளியில் இது அவசியம் பேணப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். பிழையான கருத்தொன்றை ஒரு தரப்பிலி