முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

மார்ச் 11, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Sylvia Plath ;சில்வியா பிளாத்தின் ஒரு கவிதை

தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு -நிலா (2011 ) உறுதியேற்பு ! மூடுபனியின், ஒளி மங்கிய நாள் சேவையற்ற கரங்களுடன் பால்வண்டிக்காக காத்திருக்கிறேன். சாம்பல்ப்பாதத்தை விரித்துப் படுத்திருக்கிறது ஒரு ஒற்றைக்காதுப்பூனை நிலக்கரி நெருப்பு  எரிகிறது வெளியே , சிறு ஹச்சு இலைகள்  கொஞ்ச மஞ்சளாய்ப் பழுத்திருக்கின்றன. பலகணி மேடையில் இருக்கும் வெற்றுப் போத்தல்களை பாலின் நிறம்  மங்கிப்போக வைத்திருக்கிறது. பிறிதொருவரின் ரோசாப்பற்றையில் , வளர்ந்த வில்போன்ற பச்சைத் தண்டில், விழாமலேயே நீர்த்துளி இருக்கும் !(ஆதலால் ) எந்த மகோன்னதமும் இறங்கவேயில்லை ! பூனை, தன் நகங்களை உறையுருவுகிறது! இன்று, உலகம் திரும்பிப் பார்க்கிறது. இன்று நான், ஏளனச் சுழல்க்காற்றுக்குள் என் முஷ்டி மடக்கி கறுப்புக் கோட்டு அணிந்த பன்னிரு மருள் நீக்கியர்களை  வசீகரிக்காமல் விடுவதேயில்லை. Resolve  – Sylvia Plath, 1955.   Day of mist: day of tarnish with hands unserviceable, I wait for the milk van the one-eared cat laps its gray paw and the coal fire burns outside,